adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku post-doca weźmie udział w pracach badawczych w ramach projektu, w szczególności w części projektu dotyczącej systematycznej syntezy i metą-analizy opublikowanych danych mikrobiomowych z dzikich populacji zwierząt. Do zadań post-doca należeć będzie: przeprowadzanie przeglądów danych literaturowych, pracach nad mapami i przeglądami systematycznymi, meta-analiza zebranych danych. Dodatkowo zatrudniona osoba będzie miała możliwość włączenia się w prace terenowe w dzikiej populacji dziuplaków na szwedzkiej wyspie Gotlandii.

Wymagania: doświadczenie w analizie danych z użyciem pakietu R, doświadczenie w pracy z danymi z dzikich i/lub pół-dzikich populacji ptaków, zainteresowanie biologią i ekologią ewolucyjną, biegła znajomość języka angielskiego, dorobek publikacyjny obejmujący prace opublikowane w międzynarodowych, recenzowanych czasopismach.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli kierownik projektu, dr hab. Szymon Drobniak
(szymek.drobniak@uj.edu.pl).

Załączniki