Student/Stypendysta

CEAPP
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Wynagrodzenie: 1500 PLN zł brutto
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ ogłasza konkurs stypendialny dla Studentki/Studenta w projekcie. 

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ ogłasza konkurs na stanowisko stypendystki/ stypendysty w międzynarodowym, interdyscyplinarnym projekcie badawczym pt. „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto” („City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City”), finansowanym ze środków programu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities, Narodowego Centrum Nauki.

Udział w projekcie wiąże się z pobieraniem stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie w czasie trwania projektu. Procedura konkursowa, okres przyznania stypendium oraz udział w projekcie będzie przebiegał na zasadach określonych w “Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”  – Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Stypendium finansowane jest przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu EN-UTC, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities, Narodowego Centrum Nauki.

Opis zadań w projekcie: współpraca związana z realizacją badań i przygotowaniem realizacji badań, pilotowanie badań, współpraca przy prowadzeniu badań (wywiady) analizie danych z badań, współpraca przy zbieraniu informacji do geoportalu, współpraca z partnerami projektu.

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów/tki studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich).

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

1.                  Zainteresowanie tematyką projektu,
2.                  Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność, umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole,
3.                  Doskonałe umiejętności komunikacyjne,
4.                  Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego.
5.                  Znajomość programów MS Office

Dodatkowo od kandydata/tki oczekujemy:
·         umiejętności pracy zespołowej
·         dobrej organizacji pracy
·         komunikatywności, dyspozycyjności oraz wysokiej kultury osobistej

Dodatkowym atutem kandydata/tki będzie:

·         zainteresowania związane z tematyką działalności Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
·         doświadczenie w realizacji badań ilościowych lub/i jakościowych, udokumentowane w ścieżce studiów i aktywności dodatkowe do ścieżki studiów (np. udział w projektach badawczych, działaniach Koła Naukowego itp.),
·         doświadczenie z udziału w projektach badawczych i opracowywaniem raportów z badań.

Kryteria przyznania stypendium:

·         osiągnięcia naukowe kandydata/tki, w tym publikacje, wystąpienia naukowe,
·         wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą,
·         kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. 

Wymagane dokumenty:

·         CV i list motywacyjny w wersji elektronicznej (w jednym pliku do 5 MB)
·         Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO. Dostępne pod adresem: https://cwn.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Aplikacje zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl, ceapp@uj.edu.pl do dnia 21.03.2022 r. 

W tytule maila proszę wpisać: CITY&CO NCN – stanowisko Stypendystki/Stypendysty
w projekcie.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.03.2022 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mail.

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych zastrzega możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

https://ceapp.uj.edu.pl/o-centrum/aktualnosci

Załączniki