adiunkt (post-doc)

Wydział Biologii UJ, Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Poszukiwany jest kandydat(ka) na stanowisko Adiunkta (Postdoc) w grupie badawczej Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Kandydat(ka) będzie zatrudniony(a) w ramach projektu, którego głównym celem jest zbadanie czynników odpowiedzialnych za utrzymywanie się polimorfizmu w genie 6Pgdh związanym z konfliktem płciowym.

 

              Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za poszukiwanie molekularnych śladów doboru stabilizującego w rejonie genu 6Pgdh. Będzie także zaangażowana w zbieranie i analizę danych terenowych pozwalających na oszacowanie poziomu polimorfizmu 6Pgdh w naturalnych populacjach i określenie czynników wpływających na frekwencje jego alleli.  Zadaniem zatrudnionej osoby będzie również przygotowanie publikacji oraz przedstawienie wyników na konferencjach międzynarodowych. Dodatkowych wyjaśnień udzieli kierownik projektu, dr Agata Plesnar-Bielak (agata.plesnar@uj.edu.pl).

 

Wymagania:

·         Stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia

·         Udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy JCR dorobek w zakresie biologii ewolucyjnej i molekularnej

·         Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Pozytywne opinie dotychczasowych opiekunów naukowych o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej
 

Dodatkowe kryteria brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu:

·         Doświadczenie w analizach z zakresu genetyki populacyjnej

·         Doświadczenie w badaniu genomowych śladów działania doboru stabilizującego

·         Znajomość języka R

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148147846

The maintenance of genetic variation, enabling populations to adapt to novel environments, is one of the greatest puzzles in evolutionary biology, because ubiquitous directional selection should lead to depletion of genetic variation in selected traits. This is especially the case with sexually selected traits, in which directional selection is particularly strong. Yet, substantial genetic variance in these traits is maintained. A potent force proposed to maintain genetic variation is balancing selection, but cases of a detailed dissection of the mechanisms of that maintain balanced polymorphisms are extremely rare. The project will likely provide a textbook example of balancing selection in action.

 

We aim to investigate the maintenance of polymorphism in  Phosphogluconate dehydrogenase (6Pgdh) —a sexually selected gene associated with sexual conflict in the bulb mite Rhizoglyphus robini. 6Pgdh polymorphism (with two alleles, S and F) is associated with differences in male reproductive success. The S-bearers have advantage in male-male competition, but decrease fecundity of their partners. Previous studies suggest that the nonsynonymous polymorphism defining F and S alleles is under (relatively) long-term environment-dependent balancing selection. The project is aimed  at identifying mechanisms driving this selection and investigating its molecular signitures.

 

Responsibilities

 A PostDoc will look for the molecular signatures of balancing selection around the 6Pgdh gene and attempt to estimate the age of the 6Pgdh. We expect a strong signal of long-term balancing selection within the genomic region centered on the F/S defining nonsynonymous polymorphism. The PostDoc will also be involved in gathering/analyzing field data to evaluate the levels of 6Pgdh polymorphism in natural populations and determine environmental factors affecting 6Pgdh allele frequencies in the field. This second task will be realized with the cooperation of a PhD student and PI.

 
 
Requirements
 
The successful candidate will have a PhD in biology, or other relevant field acquired no sooner than in 2014. The candidate will have experience in the analyses of population genomics data, including searching for the signals of balancing selection in the genome. We are looking for a candidate with a strong publication record,  strong background in Evolutionary Biology and skills in data analysis. Excellent English, organizational and communication skills are also required.
More information: https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148147846

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.plesnar@uj.edu.pl