dydaktyczne / wykładowca

Zakład Pielęgniarstwa
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa (2 etaty)

Wymagania stawiane kandydatom:
•dyplom doktora w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
•aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
•minimum roczna praktyka zawodowa na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza,
•udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
•udokumentowany dorobek naukowy,
•znajomość języka angielskiego,
•umiejętność posługiwania się pakietem Office,
•gotowość do zatrudnienia w KPU jako podstawowym miejscu pracy,
•dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane dokumenty:
-podanie,
-życiorys (CV),
-kserokopia odpisu dyplomu doktora,
-prawo wykonywania zawodu,
-wykaz publikacji,
-dokumenty potwierdzające staż pracy,
-dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.
Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2022 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa”.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzena.filar@kpu.krosno.pl