instruktor

Zakład Inżynierii Produkcji
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko instruktora w Zakładzie Inżynierii Produkcji

Wymagania stawiane kandydatom:
•ukończone studia magisterskie w zakresie inżynierii produkcji, automatyki i robotyki lub podobne,
•znajomość języka angielskiego technicznego,
•znajomość oprogramowania CAD/CAM, Matlab,
•znajomośc metod uczenia maszynowego,
•znajomość podstaw organizacji i zarządzania produkcją,
•znajomość języków programowania C++, C# , Python,
•doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami,
•znajomośc pracy na platformach MSTeams, Zoom,
•mile widziana znajomość środowisk programistycznych LEGO, Arduino,
•mile widziane przynajmiej roczne doświadczenie pozauczelniane,
•gotowość do zatrudnienia w KPU jako podstawowym miejscu pracy,
•dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane dokumenty:
– podanie,
– życiorys (CV),
– kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 25 września 2021 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Inżynierii Produkcji”. Decyduje data wpływu do Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzena.filar@kpu.krosno.pl