instruktor praktyk

Zakład Pielęgniarstwa
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko instruktora praktyka w Zakładzie Pielęgniarstwa (3 etaty)

Wymagania stawiane kandydatom:
•ukończone studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo,
•aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
•minimum roczna praktyka zawodowa na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza,
•specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa,
•doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
•udokumentowany udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach z zakresu nauk medycznych/nauk o zdrowiu,
•udokumentowany dorobek naukowy,
•znajomość języka angielskiego,
•umiejętność posługiwania się pakietem Office,
•gotowość do zatrudnienia w KPU w Krośnie,
•dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć,
•gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i rozwoju naukowego.

Wymagane dokumenty:
podanie,
-życiorys (CV),
-kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-prawo wykonywania zawodu,
-wykaz publikacji,
-dokumenty potwierdzające staż pracy,
-dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.

Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2022 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko instruktora praktyka w Zakładzie Pielęgniarstwa”.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzena.filar@kpu.krosno.pl