lektor

marzena.filar@kpu.krosno.pl
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko lektora w Studium Języków Obcych

Wymagania stawiane kandydatom:
•ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym,
•doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego na poziomie akademickim na kierunkach niefilologicznych,
•doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym,
•doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży,
•doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminów organizowanych przez WOE przy KPU w Krośnie,
•doświadczenie w przygotowaniu imprez o charakterze kulturowym,
•umiejętność korzystania z narzędzi ICT w nauczaniu,
•gotowość do zatrudnienia w KPU jako podstawowym miejscu pracy,
•dyspozycyjność – prowadzenie zajęć dydaktycznych w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane dokumenty:
– podanie,
– życiorys (CV),
– kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.

Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 17 września 2021 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko lektora w Studium Języków Obcych”.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzena.filar@kpu.krosno.pl