profesor uczelni

Zakład Pielęgniarstwa
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Pielęgniarstwa

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Pielęgniarstwa

Wymagania stawiane kandydatom:

·      dyplom doktora habilitowanego nauk medycznych,

·      aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

·      minimum roczna praktyka zawodowa na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza,

·      udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie,

·      udokumentowany dorobek naukowy,

·      co najmniej roczne doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego,

·      gotowość do zatrudnienia w KPU w Krośnie jako podstawowym miejscu pracy,

·      dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane  dokumenty:

–     podanie,

–     życiorys (CV),

–     kserokopia odpisu dyplomu doktora, doktora habilitowanego,

–     prawo wykonywania zawodu,

–     wykaz publikacji,

–     dokumenty potwierdzające staż pracy,

–     dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.

 

Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 3 marca 2021 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Pielęgniarstwa”.
       Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.