Lektor stanowisko dydaktyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej, z wynikiem końcowym bardzo dobrym
 • biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka angielskiego w biznesie, turystyce i sporcie
 • koncepcja pracy dydaktycznej i organizacyjnej

Mile widziane

 • ukończone i udokumentowane szkolenia oraz kursy metodyczne

Zakres obowiązków

 • praca dydaktyczna związana z prowadzeniem zajęć z języka angielskiego na wszystkich kierunkach i studiach wszystkich stopni
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni, m.in. wykonywanie tłumaczeń na rzecz uczelni

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • praca w dynamicznym i zgranym zespole oraz w przyjaznej uczelnianej atmosferze
 • różnorodność zadań i wyzwań, rozwój zawodowy
 • świadczenia socjalne
 • możliwość korzystania z obiektów sportowych uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie uczelni)
 • klauzula informacyjna dla kandydata w postępowaniu konkursowym RODO (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 113 ustawy – czynności prawne (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 118 ustawy – bezpośrednia podległość służbowa (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 120 ustawy – AWF Katowice jako podstawowe miejsce pracy (druk na stronie Uczelni)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy)
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia wraz z wykazem osiągnięć badawczo-naukowych oraz planem rozwoju naukowego i wykazem osiągnięć dydaktycznych