Lektor stanowisko dydaktyczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

REKTOR
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
ogłasza
KONKURS na stanowisko
LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
w wymiarze pełnego etatu
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Nasze wymagania

 • stopień zawodowy magistra filologii angielskiej
 • udokumentowane, co najmniej 3-letnie, doświadczenie dydaktyczne na poziomie co najmniej szkoły średniej lub w kształceniu osób dorosłych
 • udokumentowane przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego
 • znajomość współczesnych metod nauczania języków obcych oraz doświadczenie w nauczaniu z wykorzystaniem nowych technologii ICT
 • poświadczone uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, warsztatach i kursach doszkalających lub ukończonych studiach podyplomowych
 • dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 742, z późn. zm.)

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych w zakresie specjalistycznego języka biznesu dla studentów oraz uczestników innych form kształcenia na poziomie językowym B1-C1
 • gotowość do prowadzenia lektoratów języka angielskiego ze studentami obcokrajowcami
 • przygotowywanie testów kontrolnych, semestralnych i egzaminacyjnych weryfikujących efekty kształcenia oraz sprawdzających kompetencje językowe studentów i kandydatów na studiach UEP
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych rozwijających zainteresowania studentów w zakresie języka specjalistycznego
 • udział w pracach dydaktycznych i organizacyjnych SPNJO

Oferujemy

 • CIEKAWĄ PRACĘ
 • MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
 • MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO
 • SZKOLENIA
 • UDZIAŁ W PROJEKTACH
 • MOŻLIWOŚĆ POZNANIA WYBITNYCH LUDZI
 • UDZIAŁ W KONFERENCJACH, W TYM ZAGRANICZNYCH
 • DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU
 • KARNET SPORTOWY
 • POŻYCZKI
 • ŚWIADCZENIA DLA DZIECI
 • DODATKOWE DNI WOLNE

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kopie dyplomów

Załączniki