Lektor stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5000 - 5500 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Dyrektor Centrum Nauczania Języków Obcych UW ogłasza, za zgodą JM Rektora UW, konkurs na stanowisko lektora języka niemieckiego w grupie pracowników dydaktycznych
(1 stanowisko)

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów drugiego stopnia (magisterskich) filologicznych/kulturoznawczych w zakresie języka niemieckiego
 • udokumentowane, co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu lektoratów języka niemieckiego na uczelni wyższej

Mile widziane

 • ukończenie kursów doskonalenia zawodowego, udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje dydaktyczne

Zakres obowiązków

 • przeprowadzanie zajęć dydaktycznych zgodnie z opracowanymi uprzednio sylabusami
 • udział w sesjach egzaminacyjnych

Oferujemy

 • stabilną pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • poświadczenie uprawnień pedagogicznych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie języka niemieckiego
 • życiorys w języku polskim i niemieckim
 • list motywacyjny w języku polskim i niemieckim

Załączniki