Lektor stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 5300 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Lektor języka japońskiego w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Japonistyki Wydziału Orientalistycznego UW

Nasze wymagania

 • Stopnia magistra
 • Natywna znajomość języka japońskiego
 • Doświadczenie nauczania na uczelni wyższej, zwłaszcza w pracy ze studentami nad rozwijaniem językowej: a/ recepcji - rozumienie wypowiedzi (słuchanie, czytanie) c/ produkcji - tworzenie wypowiedzi (ustnych, pisemnych) d/ interakcji - reagowanie na wypowiedzi (ustne, pisemne) e/ mediacji - przetwarzanie wypowiedzi (ustnych, pisemnych) realizowanych podczas: zajęć kształtujących kompetencje produktywne (np. praktyczna nauka języka japońskiego poziom JLPT N5-N1); zajęć kształtujących wiedzę językową (np. wypowiedzi pisemne na zadany temat, poziom JLPT N5-N1)
 • Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego

Zakres obowiązków

 • • zajęcia dydaktyczne w Katedrze Japonistyki Wydziału Orientalistycznego

Oferujemy

 • oferujemy stabilną pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Lista dokumentów podana w ogłoszeniu

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych do dnia 29 maja 2024 r.