Lektor stanowisko dydaktyczne

Dział Spraw Pracowniczych
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko lektora
(grupa pracowników dydaktycznych)
w Studium Języków Obcych

Wymiar czasu pracy: pełen etat
Ilość etatów: 2 etaty

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe – dyplom ukończenia filologii angielskiej z tytułem magistra
 • doświadczenie w nauczaniu
 • znajomość słownictwa specjalistycznego z zakresu kierunków prowadzonych na Akademii Wychowania Fizycznego

Zakres obowiązków

 • Praca dydaktyczna ze studentami AWF

Oferujemy

 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę z możliwością rozwoju naukowego na nowoczesnej uczelni. Umowa opracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 1 ;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dział Spraw Pracowniczych
  Sekcja Kadr Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
  al. Jana Pawła II 78, 31- 571 Kraków
  pawilon A, pokój 207