Lektor stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 • Miejsce: KONIN
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko Lektora na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych ANS w Koninie

Nasze wymagania

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) filologicznych w zakresie języka angielskiego;
 • uprawnienia pedagogiczne do nauczania języka angielskiego;
 • deklaracja, że Akademia Nauk Stosowanych w Koninie będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym pracę dydaktyczną;
 • biegła znajomość języka angielskiego technicznego;
 • udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Zakres obowiązków

 • 1. Przeprowadzanie zajęć dydaktycznych zgodnie z opracowanymi uprzednio sylabusami.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz

Załączniki