Lektor stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko oczekuje się:
– doświadczenia w prowadzeniu zajęć z języka hiszpańskiego z osobami dorosłymi (min. 3 lata) – umiejętności opracowywania programów autorskich i sylabusów – znajomości języka specjalistycznego z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, zarządzanie, medycyna weterynaryjna, zootechnika, biologia, żywienie człowieka, technologia żywności, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej, technika rolnicza i leśna, rolnictwo ekologiczne, biotechnologia, budownictwo, technologia drewna
– biegłości w obsłudze komputera oraz bardzo dobrej znajomości pakietu Ms Office (Word, Excel, PowerPoint, Ms Teams).

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu magistra filologii
 • Zadeklarowanie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ich do minimum kadrowego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć z języka hiszpańskiego w ramach lektoratu
 • opracowywanie programów autorskich i sylabusów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW;
 • odpis dyplomu (kserokopia);
 • życiorys dydaktyczno-zawodowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, opinie i listy rekomendacyjne, wysłane bezpośrednio przez pracodawcę, potwierdzenia dorobku);
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Załączniki