Lektor stanowisko dydaktyczne

Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Stanowisko lektora języka angielskiego- prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla studentów różnych wydziałów UMCS

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej
 • 2. Przygotowanie do pracy dydaktycznej w zakresie języka angielskiego

Mile widziane

 • 1. Doświadczenie w tłumaczeniu tekstów
 • 2. Znajomość platformy Moodle oraz programu MS Teams

Zakres obowiązków

 • 1. Nauczanie języka angielskiego w wymiarze conajmniej 540 godzin dydaktycznych
 • 2. Praca organizacyjna na rzecz Uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • 2. Odpis dyplomu magistra
 • 3. Kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV
 • 4. Wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • 5. Oświadczenie o spełnieniu wymogów , zgodnie z art.113 ustawy z dn.20.07. 2018 " Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 6. Oświadczenie kandydata , że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy
 • 7.Oswiadczenie kandydata ,że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • 8. Referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej ( aktualne opinie i rekomendacje od dotychczasowych pracodawców)

Weź udział w rekrutacji

 • Kancelaria UMCS
  Plac Marii Curie - Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin
  Z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko lektora" lub drogą elektroniczną w postaci plików pdf na adres: jezyki@umcs.pl