Lektor stanowisko dydaktyczne

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Nauczanie języka polskiego jako obcego. Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej. Organizowanie wydarzeń akademickich. Przygotowywanie nowych materiałów dydaktycznych.

Nasze wymagania

 • posiadanie minimum tytułu zawodowego magistra filologii polskiej lub neofilologii;
 • potwierdzone opinią predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 • doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego na różnych poziomach;
 • doświadczenie w pracy ze studentami;
 • studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego;
 • doświadczenie w pracy egzaminatora podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego;
 • uczestnictwo w projektach popularyzujących język polski i kulturę polską wśród obcokrajowców;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu minimum komunikatywnym (A2/B1);
 • dobra znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego;
 • udział w szkoleniach oraz warsztatach doskonalących;
 • potwierdzone kompetencje do prowadzenia zajęć w zakresie komunikacji międzykulturowej;
 • kompetencje w tłumaczeniu tekstów;
 • posiadanie publikacji naukowych, m.in. w zakresie komunikacji międzykulturowej;
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń akademickich, tj. konferencje, spotkania, konkursy;
 • doświadczenie w stosowaniu narzędzi IT w nauczaniu języka polskiego jako obcego;
 • doświadczenie w działaniach wolontariackich.

Mile widziane

 • zdolności interpersonalne
 • znajomość innych języków obcych

Zakres obowiązków

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej
 • Organizowanie wydarzeń akademickich

Oferujemy

 • Praca w zgranym zespole
 • Praca w życzliwej, pozytywnej atmosferze
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym naukowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • odpis dyplomu magistra;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.

Weź udział w rekrutacji

 • Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS,
  ul. Weteranów 18
  20-038 Lublin