Lektor stanowisko dydaktyczne

Studium Języków Obcych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku lektora prowadzić będzie lektoraty z języka angielskiego dla studentów studiów I i II stopnia.

Nasze wymagania

 • • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • • kandydat winien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub równorzędnych filologii angielskiej;
 • • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej;
 • • dodatkowym atutem kandydata będzie dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia w innej dziedzinie - przydatny w prowadzeniu zajęć w zakresie języka specjalistycznego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • aktywne uczestnictwo w działalności organizacyjnej jednostki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie;
 • • życiorys z fotografią i kwestionariusz osobowy;
 • • odpis dyplomu;
 • • opis zawodowych doświadczeń;
 • • oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w Uniwersytecie będzie on jego podstawowym miejscem zatrudnienia.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce, pok. 34).