Lektor stanowisko dydaktyczne

Wydział Medycyny i Stomatologii
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

LEKTOR– PRACOWNIK DYDAKTYCZNy

Nasze wymagania

  • tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej

Zakres obowiązków

  • Zgodnie z Art.115 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce uszczegółowiony w Zarządzeniu Nr 42/2020 Rektora PUM

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1) zgłoszenie kandydatury do konkursu - wniosek, 2) CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) druk oświadczeń, 5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie/dyplom nadania stopnia doktora), 6) kopie świadectw pracy, 7) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 8) pozytywna opinia dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy dydaktycznej.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • Dziale Kadr PUM w Szczecinie, ul. Rybacka 1 pok. 203