Lektor stanowisko dydaktyczne

Studium Języków Obcych
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula poszukuje lektorów języka angielskiego dla obcokrajowców do prowadzenia zajęć w Studium Języków Obcych.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej tytułu magistra filologii angielskiej/lingwistyki stosowanej lub posiadanie tytułu magistra.
 • Posiadanie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 • Posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w nauczaniu języka polskiego dla obcokrajowców.
 • Znajomość współczesnych metod nauczania języków obcych, w tym nauczania z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Zaangażowanie w nauczanie studentów, gotowość do wprowadzania innowacji dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego na wszystkich formach kształcenia realizowanych w Uczelni Vistula w wymiarze tygodniowym minimum 15 godzin.
 • Udział w egzaminach ze znajomości języka angielskiego prowadzonych w Uczelni i poza nią, w tym opracowywanie materiałów egzaminacyjnych.
 • Zapewnienie bieżącej działalności Uczelni w ramach posiadanych kompetencji językowych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy zlecenie/umowy o współpracę (B2B);
 • Możliwość nawiązania długotrwałej współpracy dopasowanej do innych wyzwań zawodowych.
 • Rozwój umiejętności dydaktycznych poprzez wykładanie i kontakt ze studentami.
 • Szkolenia organizowane dla poszczególnych grup pracowników (w pełni finansowane przez pracodawcę).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • Dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu magistra.
 • Dokumenty potwierdzające dorobek praktyczny oraz kwalifikacje zawodowe.

Załączniki