Lektor stanowisko dydaktyczne

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych, w Zakładzie Korei, w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, w zakresie języka koreańskiego.

Nasze wymagania

 • • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej
 • • wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • - wykształcenie w zakresie nauczania języka
 • - natywny użytkownik języka koreańskiego
 • - znajomość języka polskiego
 • - doświadczenie w prowadzeniu zajęć języka koreańskiego na różnych poziomach zaawansowania

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. cv
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • 3. kopia dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego
 • 4. informacja o posiadanym dorobku zawodowym oraz informacje o przygotowaniu do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą elektroniczną na adres: beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl
  tytuł: „konkurs lektor j. koreańskiego w Zakładzie Korei IBiDW”

  osobiście: Dziekanat WSMiP UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków,
  p. 230, w godz. 9.00-13.00
  przesyłką pocztową na adres: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24; 31- 007 Kraków