Lektor stanowisko dydaktyczne

Studium Nauki Języków Obcych
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

lektor języka angielskiego

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego co najmniej magistra w zakresie filologii angielskiej
 • przygotowanie pedagogiczne

Mile widziane

 • udział w konferencjach, szkoleniach
 • umiejętność stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka

Zakres obowiązków

 • prowadzenie lektoratu języka angielskiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • konsultacje dla studentów

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • rozwój i doświadczenie w pracy ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • kopia dyplomu
 • informacja o udziale w konkursach, warsztatach itp.
 • oświadczenie o niekaralności

Załączniki