Lektor

Centrum Nauczania Języków Obcych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dyrektor Centrum Nauczania Języków Obcych ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych Centrum Nauczania Języków Obcych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
https://bip.umed.pl/witryny/nauczyciele/Lists/konkursy/DispForm.aspx?ID=285