Lektor języka angielskiego stanowisko dydaktyczne

Studium Języków Obcych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie poszukuje dwóch pracowników na stanowisko lektora języka angielskiego. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy od 1 października 2024 r.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej z uprawnieniami pedagogicznymi;
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej jako lektor języka angielskiego;
 • biegła znajomość obsługi komputera ( w tym pakietu MS office, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych.

Mile widziane

 • znajomość pracy w systemie USOS, MS Teams;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość innego języka (niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego);
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność i poczucie odpowiedzialności, umiejętności organizacyjne.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym;
 • przeprowadzanie testów, zaliczeń i egzaminów końcowych;
 • prowadzenie konsultacji dla studentów;
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych;
 • współorganizacja cyklicznych wydarzeń w SJO (konkursy, olimpiady, egzaminy zewnętrzne, itp.;
 • sporządzanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego;
 • dostęp do infrastruktury badawczej;
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego;
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy; https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/kwestionariusz_kandydat.pdf
 • kopie dyplomów ukończenia studiów i certyfikatów;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje np. kursy szkolenia;
 • wypełniona i podpisana klauzula informacji RODO dla kandydatów do pracy, https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • dokumenty prześlij na adres:
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Aleja Mickiewicza 21
  31-120 Kraków
  adnotacja :Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w SJO
  lub pocztą elektroniczną na adres: j.sjo@urk.edu.pl , tytuł: Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w SJO