adiunkt

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Termin składania ofert: 31 maja 2023r.

Link do strony: ahe.lodz.pl/filologia

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: anna.bielska@ahe.email

Słowa kluczowe: literaturoznawstwo, filologia angielska.

Wybrane zajęcia do prowadzenia w Uczelni: Wstęp do metodologii prowadzenia badań w literaturoznawstwie, Literatura i kultura współczesna krajów obszaru językowego, Wykład filologiczny – kulturoznawstwo/ literaturoznawstwo, Kultura obszaru językowego z elementami historii, Wstęp do literaturoznawstwa, Historia literatury (angielskiej i/lub amerykańskiej).

 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

– mieć stopień doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo (praca doktorska powinna być napisana w języku angielskim)

– być autorem publikacji naukowych z zakresu literaturoznawstwa

– mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– kwestionariusz osobowy

– życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)

– odpis dyplomu doktorskiego

– oświadczenie, że AHE będzie Jego podstawowym miejscem pracy.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.bielska@ahe.email