adiunkt dydaktyczny

Instytut Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Obecnie w Instytucie Nauk Społecznych poszukujemy nauczyciela akademickiego
w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisko

Adiunkt

Wymagania:
• stopień naukowy doktora w dyscyplinie pedagogika,
• dorobek dydaktyczny/ naukowy w zakresie pedagogiki,
• chęć rozwoju zawodowego,
• mile widziane doświadczenie praktyczne w zakresie pedagogiki.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełen etat w ramach podstawowego miejsca pracy.

Aplikacje zawierające:
– podanie,
– życiorys,
– wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego oraz praktycznego
prosimy przesyłać do dnia 31.03.2021 r. na adres e-mail: uczelnia@medyk.edu.pl wpisując w tytule wiadomości: Adiunkt – pedagogika