Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka

Zespół prof. Jacka Ulańskiego (Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnej) poszukuje zmotywowanego i wykwalifikowanego naukowca z tytułem doktora chcącego zaangażować się w prace badawcze prowadzone w ramach interdyscyplinarnego projektu finansowanego przez NCN w ramach programu Maestro, pt: „Nanomateriały o ściśle określonej architekturze – projektowanie, synteza, właściwości”.
Przewidziane w projekcie badania obejmują syntezę i charakterystykę wielkocząsteczkowych matryc stosowanych do syntezy nieorganicznych cząstek, jak również syntezę nanocząstek nieorganicznych oraz polimeryzacje inicjowane powierzchniowo. Poszukiwany badacz (Postdoc) będzie prowadził prace eksperymentalne, jak również nadzorował prace studentów III stopnia, zaangażowanych w projekt.

Wymagania: Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych, mieć doświadczenie w zakresie syntezy związków wrażliwych na obecność powietrza i wilgoci w odniesieniu do syntezy polimerów o nieliniowej topologii oraz posiadać doświadczenie w zakresie standardowych technik charakteryzacji polimerów i cząstek nieorganicznych (GPC, NMR, UV-Vis, DLS). Doświadczenie w zakresie syntezy organicznej lub chemii materiałów będzie dodatkową korzyścią.

Okres zatrudnienia: do 31.12.2021.

Data rozpoczęcia: 01.06.2021

Wynagrodzenie: na poziomie 7.575,00 PLN brutto

Wymagane dokumenty: Krótki życiorys, 2 listy rekomendacyjne oraz wszelkie dodatkowe istotne dokumenty powinny być złożone do dn. 07 maja 2021 r. na adres: e-mail: joanna.pietrasik@p.lodz.pl lub Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź z dopiskiem „KONKURS MAESTRO”

Dodatkowe informacje: Politechnika posiada własne domy studenckie. Dodatkowe informacje mogą być udzielone na życzenie