Adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc)

Wydział Mechaniczny
Politechnika Łódzka

Stanowisko to będzie polegało na prowadzeniu prac określonych w harmonogramie projektu Narodowego Centrum Nauki – OPUS 14: „Modelowanie i nieliniowa dynamika układów magneto-elektromechanicznych” i powierzonych przez kierownika projektu, a następnie dokumentacji otrzymanych wyników w formie publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.

Streszczenie projektu dostępne na stronie:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/391574-pl.pdf

Osoba zatrudniona będzie brała udział w pracach dotyczących modelowania i identyfikacji, analizy dynamiki bifurkacyjnej, rezonansów, synchronizacji i przepływu energii w układach mechanicznych i zespołach wahadeł umieszczonych w polach magnetycznych i elektrycznych. Ponadto planowana jest konstrukcja i badanie układów aktuatorów i sprężyn magnetycznych. Oczekuje się dobrej znajomości metod analitycznych i numerycznych dynamiki nieliniowej oraz umiejętności wykorzystania środowisk obliczeniowych typu Wolfram Mathematica, Matlab/Simulink lub podobnych. Osoba zatrudniona powinna znać dobrze język angielski i wykazywać się odpowiednim dorobkiem naukowym gwarantującym jej znaczący wkład w prace zespołu i publikacje wyników otrzymanych w ramach projektu.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny) skierowane do Rektora Politechniki Łódzkiej
• CV
• Wykaz osiągnięć naukowych (zawierający, między innymi, wykaz publikacji, otrzymane nagrody i wyróżnienia, stypendia, staże, nagrody, udział w grantach i inne doświadczenie naukowe)
• Kopia dyplomu doktorskiego
• Referencje i dane kontaktowe od przynajmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres w1k11@adm.p.lodz.pl w formie plików PDF w wiadomości e-mail zatytułowanej „OPUS-14”