asystent

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent/ka w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji

Data ogłoszenia: 4.10.2021 r.

Termin składania ofert do: 3.11.2021 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy  przesłać mailowo: beata.gradowska@wsmip.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych

ul. Narutowicza 59a

90-131 Łódź, Poland

e-mail: beata.gradowska@wsmip.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta/tki badawczo-dydaktycznego/ej, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe, historia stosunków międzynarodowych, polityka pamięci, Bałkany

Opis:

Kandydat/ka na stanowisko powinien/powinna spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm).

Kandydat/ka ubiegający/a się o zatrudnienie powinien/powinna spełniać następujące wymogi:

– mieć ukończone studia magisterskie w zakresie stosunków międzynarodowych, międzynawowych studiów kulturowych;

– reprezentować dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji;

– wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy;

– posiadać dorobek naukowy z zakresu polityki pamięci, polityki etnicznej oraz stosunków międzynarodowych zwłaszcza w kontekście regionu bałkańskiego;

– posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych zwłaszcza w regionie Bałkanów;

– posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu przemocy etnicznej i kulturowej oraz problematyki migracji;

– posiadać wiedzę z zakresu badań nad pamięcią, w tym w kategoriach polityki historycznej, a także postpamięci;

– mieć doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych, w tym międzynarodowych;

– wykazywać wysoką aktywność naukową wyrażającą się w punktowanych publikacjach oraz w udziale w konferencjach krajowych oraz zagranicznych;

– biegłą znajomość języka polskiego, języka angielskiego na poziome umożliwiającym prowadzenie zajęć w tych językach;

– mieć doświadczenie w nauczaniu na poziomie akademickim w języku angielskim;

– cechować się umiejętnością pracy w zespole;

Dodatkowymi atutami będzie, jeżeli Kandydat/ka:

– ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć związanych z kulturowym ujęciem polityki, zwłaszcza w kontekście popkultury oraz gender

– posiada komunikatywną znajomość języka rosyjskiego, a także posiada podstawy języków zarówno arabskiego, albańskiego lub serbskiego

– ma doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni wyższej

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera;

– klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera

– kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,

– CV;

– wykaz dotychczasowego dorobku (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)

– dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 listopada 2021 roku.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.dobrowolska@uni.lodz.pl