asystent badawczo-dydaktyczny

Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego 1 etat w:

Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej

Katedry Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

 

1. Opis zadań na stanowisku:

1)  prowadzenie działalności naukowej;

2)  kształcenie i wychowanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

 

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe;

2) posiadanie aktywności naukowej, potwierdzonej m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku;

3) znajomość języków obcych nowożytnych: angielski – bardzo dobry, hiszpański – dobry, niemiecki – dostateczny;

4) predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami;

5) umiejętność współpracy w zespole badawczym;

6) charakteryzowanie się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych;

7) wspomaganie pracy starszych naukowców.

8) znajomość pakietu MS Office, Statistica.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca.nauczyciel.noz@umed.lodz.pl