asystent dydaktyczny

Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego 1 etat w:

Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

1. Opis zadań na stanowisku:

1)  prowadzenie zajęć;

2)  tworzenie sylabusów;

3)  tworzenie pytań egzaminacyjnych do kolokwiów i egzaminów;

4)  przeprowadzanie i sprawdzanie kolokwiów i egzaminów;

5) przygotowanie oferty programowej zajęć fakultatywnych.

 

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym – nauczyciel dyplomowany;

2)  umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;

3)  znajomość języków obcych nowożytnych –niemiecki;

4) znajomość pakietu MS Office, MS Teams.