asystent dydaktyczny

Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta dydaktycznego 1 etat w:

Klinice Rehabilitacji Neurologicznej

Katedry Rehabilitacji Neurologicznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

 

1. Opis zadań na stanowisku:

1)  opracowywanie i udostępnianie studentom i doktorantom materiałów dydaktycznych,
w tym przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość;

2)  przygotowanie pytań i testów egzaminacyjnych;

3)  kształtowanie i wychowanie studentów;

4)  sprawowanie opieki nad studenckimi kołami naukowymi;

5) uczestniczenie w procesach organizacyjnych Uczelni;

6) przygotowanie oferty programowej zajęć fakultatywnych;

7) podnoszenie kompetencji zawodowych.

 

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe;

2)  umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;

3)  znajomość języków obcych nowożytnych –angielski, niemiecki;

4) znajomość pakietu MS Office.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca.nauczyciel.noz@umed.lodz.pl