Asystent w grupie pracowników badawczych

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Prace będą prowadzone w ramach realizacji projektu europejskiego: MULTISPECTRAL INTELLIGENT VISION SYSTEM WITH EMBEDDED LOW-POWER NEURAL COMPUTING (akronim MISEL), finansowanego w ramach programu Horyzont 2020. Celem postawionym przed Zespołem Politechniki Łódzkiej jest opracowanie metod przetwarzania i architektury dla modułu projektowanego systemu, który ma zapewnić inteligentną analizę pozyskiwanych danych, obejmującą algorytmy rozumienia treści obserwowanych scen i podejmowanie decyzji wykonawczych pozwalających na realizację założonych zadań.

Zakres prac Kandydata: badania naukowe w obszarze przetwarzania i analizy danych pochodzących z sensorów różnicowych obrazu oraz implementacja opracowywanych algorytmów w postaci programów oraz w postaci architektur obliczeniowych, ukierunkowanych na fizyczną implementację w technologii analogowej. Uczestnictwo w opracowywaniu niezbędnych stanowisk laboratoryjnych, procesie gromadzenia materiału eksperymentalnego, przeprowadzaniu doświadczeń i analizie wyników. Przygotowywanie publikacji naukowych.

Wymagania w stosunku do kandydata:
• Wykształcenie – magister inżynier (kierunek informatyka)
• Konieczność pracy w siedzibie Jednostki zatrudniającej (przygotowywanie stanowisk pomiarowych, realizacja eksperymentów)
• Kompetencja w obszarze uczenia maszynowego oraz analizy i przetwarzania obrazów, udokumentowana np. publikacjami w liczących się czasopismach dziedziny lub udziałem w realizacji projektów naukowych
• Udokumentowana (w formie przykładowych, autorskich programów) biegłość w posługiwaniu się technologiami informatycznymi adekwatnymi dla implementacji algorytmów uczenia maszynowego (konieczna znajomość języka Python, bibliotek sklearn, Keras lub PyTorch) oraz algorytmów analizy obrazów (konieczna znajomość biblioteki OpenCV)
• Preferencja dla kandydatów deklarujących zamiar podjęcia studiów doktoranckich w jednostce realizującej projekt
• Biegła znajomość języka polskiego (komunikacja z pozostałymi członkami zespołu Jednostki) i angielskiego (komunikacja z zewnętrznymi partnerami prac, przygotowywanie publikacji).

Warunki zatrudnienia:
• Wymiar zatrudnienia: pełny etat (40 godzin tygodniowo) ze wszelkimi świadczeniami (ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne)
• Wynagrodzenie miesięczne: 6 000 (sześć tysięcy) zł brutto
• Okres zatrudnienia: od maja 2021 do grudnia 2022 roku, z możliwością kontynuacji

Zgłoszenie musi zawierać:
• Życiorys zawodowy z informacją o uzyskanych stopniach i tytułach naukowych, udziale w grantach, stypendiach, publikacjach lub innych osiągnięciach naukowych oraz o kompetencjach programistycznych
• List motywacyjny
• Ewentualne listy rekomendacyjne
• Odpisy dyplomów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Zgłoszenie należy przesłać na adres: krzysztof.slot@p.lodz.pl

Wstępnie wybrani Kandydaci zostaną poinformowani o wyniku wstępnej fazy postępowania rekrutacyjnego i zaproszeni na spotkanie kwalifikacyjne.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.slot@p.lodz.pl