Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Mechaniczny
Politechnika Łódzka

Tematyka:
Zatrudnienie jako adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc) przy realizacji projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki.

Opis zadań projektowych:
• Opracowanie odpowiednich analitycznych i numerycznych metod analizy układów.
• Modelowanie matematyczne i analiza dynamiki sprzężonych oscylatorów.
• Opracowanie i zastosowanie skutecznej metody sterowania.
• Symulacje komputerowe układu sprzężonych oscylatorów z wykorzystaniem procedury sterującej.
• Projektowanie i budowa stanowisk doświadczalnych.
• Weryfikacja eksperymentalna wyników numerycznych oraz korekta strategii kontrolnej.

Wymagania:
• wykształcenie – stopień doktora mechaniki, fizyki, matematyki stosowanej lub dyscyplin pokrewnych,
• doświadczenie w programowaniu – C + +, Matlab, Mathematica,
• publikacje – przynajmniej jedna publikacja,
• języki obce – dobra znajomość języka angielskiego.

Procedura rekrutacyjna:
Procedura rekrutacyjna ma dwustopniową formułę i będzie składać się z następujących etapów:
1 etap – ocena pisemnego wniosku. Wnioskodawcy powinni złożyć:
• list motywacyjny z podaniem aktualnych / przyszłych zainteresowań,
• kwestionariusz osobowy,
• lista publikacji,
• list polecający.
Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Warunki zatrudnienia:
• Umowa o pracę (pełny etat) na okres 2 lat.
• Wynagrodzenie 5000 zł miesięcznie (brutto).

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11.03.2021r. w Sekretariacie Katedry Dynamiki Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, (budynek A22, pokój 122) oraz na adres e-mail: tomaszka@p.lodz.pl.