Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej w Zakładzie Biofarmacji