asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,  Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent w wymiarze 2/3 etatu (stanowisko badawczo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa:   geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

Data ogłoszenia:  1 lipca 2021

Termin składania ofert: 31 lipca 2021 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, ul. Kopcińskiego 31,  90-142 Łódź.

Telefon kontaktowy: 42 635 45 86; e-mail: georeg@geo.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs, asystent, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, geografia społeczna geografia osadnictwa

 

Opis:

Kandydat/kandydatka powinien spełnić następujące kryteria:

•         Tytuł naukowy magistra w zakresie geografii lub gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, socjologii

•         Zainteresowania naukowe mieszczące się w profilu badawczym Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej

•         Bardzo dobrą znajomość problematyki badawczej w zakresie geografii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem metod jakościowych

•         Znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie (umiejętność konwersacji i pisania tekstów naukowych)

•         Umiejętność obsługi komputera w zakresie znajomości pakietów biurowych (przede wszystkim arkusz kalkulacyjny i bazy danych), programów do edycji grafiki wektorowej, obsługi przeglądarek WWW oraz znajomość systemów GIS.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–         kwestionariusz osobowy,

–         życiorys,

–         odpis dyplomu,

–         informację dotyczącą znajomości języka obcego,

–         dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu,

–         inne informacje przydatne w procesie rekrutacji (certyfikaty, uprawnienia,  dorobek naukowy)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 20 września 2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.jankiewicz@uni.lodz.pl