1 asystent

Wydział Sztuk Pięknych
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

REKTOR

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH

im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko asystenta

w Pracowni Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmów

w Instytucie Animacji i Gier na Wydziale Sztuk Pięknych,

w grupie pracowników dydaktycznych, podstawowe miejsce pracy,

na czas określony, w wymiarze całego etatu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 143 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:

1.    Posiadać tytuł zawodowy magistra albo równorzędny w zakresie sztuk plastycznych.

Posiadać znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki cyfrowej (Photoshop, Clip Studio Paint).
Posiadać znajomość zasad tworzenia narracji w formie sekwencji obrazów (komiks, storyboard).
Posiadać doświadczenie w tworzeniu warstwy fabularnej w kontekście komiksu.
Posiadać znajomość zagadnień związanych z tradycyjnym rysunkiem i malarstwem.
Posiadać dorobek artystyczny zarówno z zakresu sztuk czystych jak i  komercyjnych związanych z działalnością pracowni (komiks, concept art) obejmujący przynajmniej jedną wystawę indywidualną.
Posiadać dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.
Znajomość języka polskiego.
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi.

Wymagane dokumenty:

1.    Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko;

2.    Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;

3.    Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy artystycznej;

4.    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 4;

5.    Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenia, kwalifikacje;

6.    Dokumentacja osiągnięć dorobku dydaktycznego i artystycznego;

7.    Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1;

8.    Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy – Załącznik nr 2.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (tylko pliki pdf – maksymalna wielkość pliku 20 MB) na adres: konkursy@edu.asp.lodz.pl w terminie do dnia 24.09.2022 r. w tytule maila wpisując: imię i nazwisko – konkurs na stanowisko asystenta w IAiG

Spotkanie Komisji konkursowej z wybranymi kandydatami odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 27.09.2022 roku. O godzinie spotkania wybrani kandydaci zostaną poinformowani oddzielnym mailem dzień wcześniej.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej uczelni www.bip.asp.lodz.pl w dniu 28.09.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy@edu.asp.lodz.pl