1 asystent

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ UŁ
Uniwersytet Łódzki
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: informatyka

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W KATEDRZE SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ UŁ

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent (pełny etat)

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka

DATA OGŁOSZENIA: 01.08.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.08.2022

LINK DO STRONY UCZELNI: https://www.bip2.uni.lodz.pl/index.php/oferty-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, ontologie I bazy wiedzy, uczenie ze wzmocnieniem

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra informatyki;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie,
 • znać zagadnienia związane z reprezentacją wiedzy, w szczególności dotyczące tworzenia i posługiwania się ontologiami,
 • posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie uczenia maszynowego
 • posiadać doświadczenie w tworzeniu komercyjnych projektów informatycznych
 • znać technologie tworzenia aplikacji webowych (Vue, React, Django)
 • dodatkowym atutem będzie znajomość metod tworzenia oprogramowania do zapisu i analizy danych z eksperymentów fizycznych

Wymagane dokumenty:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy (kwestionariusz do pobrania ze strony https://www.uni.lodz.pl/kariera)
 • życiorys,
 • odpis dyplomu magisterskiego,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (https://www.uni.lodz.pl/kariera )
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych ( https://www.uni.lodz.pl/kariera )

Kandydaci proszeni są o przesłanie ww. dokumentów do sekretariatu Katedry Systemów Inteligentnych, e-mail: malgorzata.djavanshiri@uni.lodz.pl, tel. (0-48-42) 635-56-49,

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 08.09.2022 Planowany początek zatrudnienia: Październik 2022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.djavanshiri@uni.lodz.pl