1 asystent

Uniwersytet Łódzki
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W KATEDRZE FIZYKI TEORETYCZNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ UŁ

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent (pełny etat)

DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka

DATA OGŁOSZENIA: 01.08.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.08.2022

LINK DO STRONY UCZELNI: https://www.uni.lodz.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka teoretyczna i matematyczna, metody współczesnej mechaniki kwantowej, badanie  korelacji w układach kwantowych.   

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać stopień naukowy magistra nauk fizycznych;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych w tym języku;
 • posiadać dobrą znajomość  współczesnej mechaniki kwantowej i doświadczenie w stosowaniu jej metod w obszarze fizyki niskowymiarowych  układów kwantowych;
 • posiadać znajomość problematyki kwantyzacji na rozmaitościach o nietrywialnej topologii;
 • posiadać znajomość metod konstrukcji funkcji  rozkładu quasi-prawdopodobieństwa Wignera (funkcji Wignera) w zagadnieniach mechaniki kwantowej;
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy z edytorem LaTeX oraz dobra znajomość metod numerycznych i programu Mathematica.

Wymagane dokumenty:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy (kwestionariusz do pobrania ze strony https://www.uni.lodz.pl/kariera)
 • życiorys,
 • odpis dyplomu magisterskiego,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, ( https://www.uni.lodz.pl/kariera)
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, staże naukowe itp.), dydaktycznych i organizacyjnych.
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych (https://www.uni.lodz.pl/kariera)

Kandydaci proszeni są o przesłanie ww. dokumentów do sekretariatu Katedry Fizyki Teoretycznej, e-mail: karolina.dolewka@uni.lodz.pl, tel. (0-48-42) 635-56-69,

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 08.09.2022 Planowany początek zatrudnienia: Październik 2022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na karolina.dolewka@uni.lodz.pl