1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w gr. badawczo-dydaktycznej 1 etat w:

w Zakładzie Biochemii Medycznej Katedry Biochemii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1. Opis zadań na stanowisku:

1)   wykazuje się dużą aktywnością naukową;

2)   bierze udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

3)   wspomaga pracę starszych naukowców;

4)   duże doświadczenie w technikach biologii molekularnej dotyczących analizy naprawy DNA, mutagenezie, stresu oksydacyjnego;

5)   analiza ekspresji genów – microarray.

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe, tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku Biotechnologia medyczna;

2) posiada aktywność naukową, potwierdzoną m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor

oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku;

3) posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego – język angielski na poziomie C1;

4) posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami;

5) posiada umiejętność współpracy w zespole badawczym;

6) charakteryzuje się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów

badawczych;

7) wspomaga pracę starszych naukowców;

8) znajomość MS Office,  Statistica, SigmaPlot, GraphPad.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.purgal@umed.lodz.pl