adiunkt

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

zatrudni

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

INSTYTUCJA: Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 10.11.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.12.2021 r.

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie należy dostarczyć elektronicznie na adres: a.kruk@biol.uni.lodz.pl (w temacie wiadomości koniecznie proszę napisać: „konkurs ADT003”)

SŁOWA KLUCZOWE: konkurs na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, zoologia, ornitologia, ekologia ptaków

OPIS: Kandydat powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art. 246 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669).

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

1.      Posiadać uznawany w Polsce stopień doktora w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych.

2.      Posiadać doświadczenie w zakresie badań nad ekologią ptaków.

3.      Posiadać doświadczenie w zakresie badań terenowych.

4.      Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim z ekologii lub zoologii kręgowców.

5.      Posiadać istotne osiągnięcia w postaci artykułów z biologii/ekologii kręgowców opublikowanych w czasopismach z listy JCR (minimum 300 pkt. z publikacji ≥ 140 pkt. MEiN, w tym w co najmniej jednej publikacji ≥ 140 pkt. MEiN w roli pierwszego autora).

6.      Posługiwać się biegle językiem polskim i angielskim.

 

Dodatkowymi atutami są:

·        doświadczenie w zakresie analizy danych,

·        znajomość oprogramowania Przestrzennych Systemów Informacji GIS (QGIS, ArcGIS lub analogiczne),

·        doświadczenie w pracy na wysokości z użyciem technik dostępu linowego,

·        doświadczenie w badaniach populacyjnych,

·        prawo jazdy kat B.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego oraz klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (http://www.uni.lodz.pl/kariera).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 grudnia 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.kruk@biol.uni.lodz.pl