adiunkt

Społeczna Akademia Nauk
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Adiunkt / Asystent  w grupie wykładowców – praktyków

w zakresie:

INFORMATYKA

W związku z dużą dynamiką rozwoju Społeczna Akademia Nauk poszukuje pracowników – nauczycieli akademickich (na pełny etat lub umowę zlecenie) na stanowiska adiunkt / asystent:

Dlaczego warto nas wybrać?

 • oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 
 • umożliwiamy rozwój naukowy – posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie informatyki technicznej i telekomunikacji oraz nauki o zarządzaniu i jakości;  
 • umożliwiamy awans zawodowy po uzyskaniu stopnia doktora (stanowisko adiunkta i możliwość dalszego rozwoju naukowego);
 • umożliwiamy realizację swoich pasji i rozwój osobisty;
 • posiadamy rozwiniętą współpracę międzynarodową, różnorodne możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+, umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych.

Poszukujemy osób:

 • zmotywowanych, dla których praca jest pasją;
 • otwartych, traktujących pracę ze studentami jako wyzwanie;
 • chcących prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, SAN on-line, podyplomowych;
 • komunikujących się dobrze w języku polskim i angielskim;
 • włączających się w prace organizacyjne na rzecz Uczelni w zakresie rozwoju, promocji kierunku i dokumentacji;
 • zainteresowanych prowadzeniem prac badawczych lub rozwojowych;
 • posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe na poziomie studiów magisterskich w przypadku aplikowania na stanowisko asystenta a w przypadku stanowiska adiunkta – stopień doktora w dyscyplinie: informatyki technicznej i telekomunikacji, informatyki, matematyki lub pokrewnych;
 • posiadających doświadczenie zawodowe w biznesie lub uczelni w zakresie zagadnień wchodzących w zakres ogólnie rozumianej informatyki (programowanie z wykorzystaniem różnych środowisk, projektowanie i programowanie interfejsów użytkownika systemów komputerowych, strukturalizacja i eksploracja danych, technologie sztucznej inteligencji, projektowanie i zarządzanie systemami komputerowymi, zarządzanie różnymi systemami operacyjnymi, projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi, projektowanie i programowanie aplikacji graficznych i multimedialnych, projektowanie i realizacji systemów bezpieczeństwa systemów komputerowych i sieci);
 • potrafiących łączyć pracę w biznesie z pracą badawczą;
 • chcących sprawdzić się w nowej profesji – możliwość łączenia dotychczasowej pracy z pracą na uczelni.

Prosimy o złożenie dokumentów:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i/lub dyplom nadania stopnia naukowego;
 • CV wraz z ewentualnym – aktualnym – dorobkiem naukowym.

Aplikację o pracę prosimy kierować na adres:

hr@san.edu.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” Informujemy, że Administratorem danych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@san.edu.pl