adiunkt

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Neurobiologii
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Katedra Neurobiologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

zatrudni

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

INSTYTUCJA: Katedra Neurobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 15.06.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.08.2022 r.

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: renata.bocian@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: neurobiologia, elektrofizjologia, neuroimmunologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać:

stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych (uznawany w Polsce);
doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności w badaniach neurofizjologicznych lub neuroimmunologicznych;
znajomość technik behawioralnych umożliwiających ocenę zdolności poznawczych oraz poziomu lęku u gryzoni;
doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności znajomość nowoczesnych technik z zakresu analizy materiału zwierzęcego (analizy HPLC, cytometrii przepływowej, obsługi mikroskopu konfokalnego);
umiejętność analizy danych przy pomocy narzędzi matematyczno-statystycznych;
biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu zaawansowanym umożliwiającym prowadzenie konwersacji oraz przygotowanie publikacji naukowych;
300 pkt. MEiN z publikacji JCR ≥ 100 pkt. lub patentów, w tym co najmniej jednej publikacji ≥ 100 pkt. MEiN w roli pierwszego autora lub autora korespondencyjnego;
doświadczenie w prowadzeniu lub realizacji w charakterze kierownika bądź wykonawcy projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
doświadczenie w zakresie nauczania akademickiego fizjologii lub histologii zwierząt.
 Od kandydata oczekuje się kreatywności, samodzielności, wysokiej motywacji do pracy, dobrej organizacji czasu oraz umiejętności pracy w zespole.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.09.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.