adiunkt

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki

zatrudni adiunkta w grupie pracowników badawczych (post-doc)

INSTYTUCJA: Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc, 6-18 miesięcy)

WYMIAR GODZINOWY: pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 10.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.08.2022

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: tomasz.mamos@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: taksonomia, zoologia, biologia ewolucyjna, radiacja adaptacyjna.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Projekt ma na celu kompleksowe wyjaśnienie, przy zastosowaniu podejścia integratywnego, mechanizmów ewolucyjnych leżących u podstaw powstania endemicznej grupy gatunków kiełży z rodzaju Gammarus w starożytnym Jeziorze Ochrydzkim. Projekt obejmuje na sekwencjonowanie transkryptomów, określenie preferencji żywieniowych na podstawie metabarkodingu DNA oraz treści pokarmowej w połączeniu ze szczegółową analizą morfologii funkcjonalnej gatunków z Jeziora Ochrydzkiego.

Główne zadania post-doca będą się koncentrować na:

Morfologiczna identyfikacja obunogów (Amphipoda).
Segregacja i zarządzanie kolekcją materiału (bazy danych)
Analiza morfologiczna obunogów (SEM, konfokal, analiza w R)
Sekcje obunogów
Izolacja DNA i amplifikacja DNA.
Przygotowywanie publikacji oraz wystąpień konferencyjnych.
Wsparcie przy różnych zadania związanych z projektem
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać:

Uznawany w Polsce stopień doktora z biologii, biologii molekularnej lub pokrewnych.
Duże doświadczenie w pracy z morfologią obunogów, poparte publikacjami.
Doświadczenie w pracy z danymi morfologicznymi (szczególnie z wykorzystaniem R)
Doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole.
Duża motywacja oraz entuzjazm do pracy naukowej
Odpowiedzialność oraz dobre zarządzanie czasem
Doświadczenie naukowe, poparte co najmniej 10 publikacjami z bazy JCR (Lista Filadelfijska) z tematyki powiązanej z projektem, w przynajmniej 5 powinien/powinna być pierwszym i/lub korespondencyjnym autorem;
Podstawowa wiedza z zakresu morfologii bezkręgowców.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (http://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (http://www.uni.lodz.pl/kariera).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.08.2022

Termin rozpoczęcia pracy: 01.11.2022

Pensja brutto: 10 000 PLN

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.