adiunkt

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Muzeum Przyrodnicze

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

zatrudni adiunkta w grupie pracowników badawczych

Typ konkursu: POPC

Tytuł: „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych”

INSTYTUCJA: Muzeum Przyrodnicze, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 13.01.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.02.2023

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: jerzy.nadolski@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: biolog, entomolog

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać:

Stopień naukowy doktora nauk biologicznych uznawany w Polsce
·        Ugruntowaną wiedzę z zakresu entomologii lądowej szczególnie rzędu Hymenoptera rodzina Sphecidae

·        Doświadczenie w pracy w co najmniej dwóch jednostkach badawczych, w tym w muzeum o charakterze przyrodniczym.

·        Autorstwo co najmniej 5 prac z zakresu entomologii lądowej we współpracy międzynarodowej w czasopismach o co najmniej 100 punktach MEiN i opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora, w tym w co najmniej trzech publikacjach ≥ 100 pkt. MEiN w roli pierwszego autora albo autora korespondującego.

·        Biegła znajomość języka polskiego.

Od kandydata oczekuje się komunikatywności i umiejętności pracy w zespole, samodzielności i skuteczności w działaniu, poczucia odpowiedzialności oraz dokładności w wykonywaniu zadań.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.02.2023

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jerzy.nadolski@biol.uni.lodz.pl