adiunkt

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
  • Miejsce: ŁÓDŹ
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Termin składania ofert: 31 maja 2023r.

Link do strony: ahe.lodz.pl/filologia

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: anna.bielska@ahe.email  

Słowa kluczowe: językoznawstwo, filologia angielska

Wybrane zajęcia do prowadzenia w Uczelni: Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa (składnia, fonetyka i fonologia), Gramatyka kontrastywna, Wykład filologiczny

 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

– mieć stopień doktora w dyscyplinie językoznawstwo (praca doktorska powinna być napisana w języku angielskim)

– być autorem publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa

– mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– kwestionariusz osobowy

– życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)

– odpis dyplomu doktorskiego

– oświadczenie, że AHE będzie Jego podstawowym miejscem pracy.