adiunkt

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Katedra Biofizyki Molekularnej

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki

zatrudni adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

INSTYTUCJA: Katedra Biofizyki Molekularnej, Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 15.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.08.2021

LINK DO STRONY UCZELNI: http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: aneta.balcerczyk@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: biologia molekularna, epigenetyka, biochemia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać:

stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych;
kompetencje w prowadzeniu badań naukowych z zakresu biochemii, biologii molekularnej i/lub epigenetyki;
doświadczenie w laboratoryjnych technikach stosowanych w biologii molekularnej, szczególne w stosowaniu technik: Real-Time PCR, mikromacierze, hodowla komórkowa;
znajomość zagadnień dotyczących fizjologii i dysfunkcji śródbłonka podparta znajomością technik badawczych służących ocenie czynności śródbłonka in vitro, in vivo i ex vivo, w tym metod badania przepuszczalności śródbłonka bardzo dobry dorobek naukowy udokumentowany autorstwem prac opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych z listy JCR (minimum 4 publikacje z przedziału 100-200 pkt MNiSzW);
doświadczenie w zakresie nauczania akademickiego;
umiejętności organizacyjne;
bardzo dobrą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego;
doświadczenie w prowadzeniu lub realizacji w charakterze wykonawcy projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

·        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego,

·        oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/),

·        życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.),

·        kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora,

·        klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 13.09.2021

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aneta.balcerczyk@biol.uni.lodz.pl