adiunkt – nauki o zarządzaniu stanowisko dydaktyczne

uczelnia@ahe.lodz.pl
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

PROFIL GRUPY PRACOWNIKÓW: Dydaktyk

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarządzaniu i jakości

SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie, dydaktyka, pierwszy etat.

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ:
mailowo na adres: uczelnia@ahe.lodz.pl

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wyłaniania Kandydata.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Nasze wymagania

 • tytuł/ stopień dr lub dr hab. w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, dziedzinie nauki społeczne
 • (preferowane obszary zainteresowań badawczych: podstawy nauki o przedsiębiorstwie, logistyka, marketing, zarządzanie jakością, zarządzanie projektami i procesami, metodyki zwinne w zarządzaniu projektami, kontrola zarządcza w organizacjach, audyt wewnętrzny, zarządzanie innowacjami i transfer technologii, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz pokrewne.
 • dorobek naukowy w ww. dziedzinach: monografie i artykuły w czasopismach punktowanych z listy MEN, udział w polskich i międzynarodowych konferencjach i wydarzeniach naukowych, projektach badawczych etc
 • dorobek dydaktyczny i gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych (w trybie stacjonarnym oraz w formie e-learningu)

Mile widziane

 • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z zarządzaniem

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wykaz publikacji z ostatnich 5 lat (prośba o podanie liczby punktów ministerialnych za każdą publikację),
 • kwestionariusz osobowy, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczenie, że AHE w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy, dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia naukowego doktora, dokumenty potwierdzające dorobek praktyczny,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.