adiunkt w gr. pracowników badawczo-dydaktycznych

Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

 

KONKURS
NA STANOWISKO ADIUNKTA W KATEDRZE FIZYKI CIAŁA STAŁEGO
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ UŁ

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt (pełny etat)

DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka

DATA OGŁOSZENIA: 30.12.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.01.2022

LINK DO STRONY UCZELNI: https://www.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, badania układów niskowymiarowych, mikroskopia bliskich oddziaływań, materiały 2D 

 

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

·        posiadać stopień naukowy doktora nauk fizycznych;

·        posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;

·        posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych w tym języku;

·        posiadać doświadczenie w badaniu układów warstwowych opartych o materiały dwuwymiarowe;

·        posiadać wiedzę oraz udokumentowane doświadczenie z zakresu opisu zjawisk fizycznych zachodzących w dichalkogenkach metali przejściowych;

·        posiadać dorobek naukowy dokumentujący doświadczenie w zakresie badań prowadzonych technikami STM/STS, LEED oraz ARPES;

·        dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień algorytmów i struktur danych, i inżynierii oprogramowania, elektroniki oraz robotyki

 

Wymagane dokumenty:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– kwestionariusz osobowy (kwestionariusz do pobrania ze strony https://www.uni.lodz.pl/kariera

– życiorys,

– odpis dyplomu doktorskiego,

– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, https://www.uni.lodz.pl/kariera

– wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, staże naukowe itp.), dydaktycznych i organizacyjnych.

– informację o przetwarzaniu danych osobowych https://www.uni.lodz.pl/kariera

 

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie ww. dokumentów do sekretariatu Katedry Fizyki Ciała Stałego, e-mail: kfcs@fis.uni.lodz.pl, tel. (0-48-42) 635-56-87,

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.01.2022 Planowany początek zatrudnienia: Luty 2022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.usielska@uni.lodz.pl