Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Architektury I Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Tematyka zajęć:
Zagadnienia inżynierii środowiska mające związek z mechaniką płynów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków, ogrzewnictwem i wentylacją, ochroną powietrza, gospodarką odpadami.

Wymagania:
• stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności inżynieria środowiska lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 10 lat od momentu zgłoszenia się do konkursu,
• gotowość do uczestniczenia w projektach naukowo-badawczych,
• plan badawczy na kolejne 3 lata,
• doświadczenie dydaktyczne i/lub badawcze minimum czteroletnie,
• uczestnictwo w konferencjach branżowych w dziedzinie inżynierii środowiska,
• autorstwo co najmniej 3 publikacji z tzw. listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• doświadczenie praktyczne w dziedzinie inżynieria środowiska,
• biegła znajomość języka polskiego na poziomie C2,
• znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
• udokumentowana współpraca z zagranicznymi ośrodkami branżowymi,
• znajomość pakietu Ms Office, AutoCAD, komputerowych metod projektowania w inżynierii środowiska.

Wymagane dokumenty:
• podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora PŁ,
• kwestionariusz osobowy,
• kopie wszystkich dyplomów,
• wykaz dorobku naukowego i zawodowego kandydata,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
• dokumenty potwierdzające doświadczenie dydaktyczne.

Dokumenty konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: w6i62@adm.p.lodz.pl w terminie do 21.12.2021 r.

Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.
Uczelnia nie zwraca złożonych dokumentów.
Politechnika nie zapewnia mieszkania.
Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.
Planowany termin zatrudnienia 30.12.2021.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w6i62@adm.p.lodz.pl